Reference

 •  Akrapovič d.d.
 •  Abanka d.d.
 •  Aerodrom Ljubljana d.o.o.
 •  Ajpes
 •  Aletheia s.p.
 •  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
 •  Biomedicus d.o.o.
 •  Bisnode d.o.o.
 •  Bolnišnica Brežice
 •  Cankarjev dom
 •  CSS Škofja Loka
 •  CSD Ajdovščina
 •  CSD Črnomelj
 •  CSD Gornja Radgona
 •  CSD Idrija
 •  CSD Jesenice
 •  CSD Kranj
 •  CSD Krško
 •  CSD Lendava
 •  CSD Ljubljana Šiška
 •  CSD Logatec
 •  CSD Murska Sobota
 •  CSD Nova Gorica
 •  CSD Novo mesto
 •  CSD Pesnica
 •  CSD Postojna
 •  CSD Radlje ob Dravi
 •  CSD Radovljica
 •  CSD Sevnica
 •  CSD Šentjur
 •  CSD Škofja Loka
 •  CSD Šmarje pri Jelšah
 •  CSD Trebnje
 •  CSD Velenje
 •  CSD Vrhnika
 •  CSD Žalec
 •  Danone d.o.o.
 •  Dom Petra Uzarja Tržič
 •  Dom starejših Na Fari Prevalje
 •  DSO Idrija
 •  DSO Ljubljana Bežigrad
 •  DSO Ljubljana Šiška
 •  Formales d.o.o.
 •  Glotta Nova d.o.o.
 •  HRM d.o.o.
 •  ICES
 •  Igmar Kranj d.o.o.
 •  Iskra Zaščite d.o.o.
 •  IKSIV d.o.o.
 •  Kapitalska Družba d.d.
 •  Kemijski institut
 •  Komisija za preprečevanje korupcije
 •  Letrika d.o.o.
 •  Letrika Asing d.o.o.
 •  Letrika Bovec d.o.o.
 •  Letrika Komen d.o.o.
 •  Medis d.o.o.
 •  Modra zavarovalnica d.d.
 •  Nova Ljubljanska Banka d.d.
 •  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
 •  Odelo Slovenija d.o.o.
 •  OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
 •  OŠ Borovnica
 •  OŠ F.S. Finžgarja Lesce
 •  OŠ Jakoba Aljaža Kranj
 •  OŠ Josipa Plemlja Bled
 •  OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
 •  OŠ Koroška Bela Jesenice
 •  OŠ Miroslav Vilhar Postojna
 •  OŠ Naklo
 •  OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana
 •  OŠ Pivka
 •  OŠ Roje Domžale
 •  OŠ Šenčur
 •  OŠ Tone Čufar Jesenice
 •  Planet GV d.d.o.
 •  Pošta Slovenije d.d.
 •  Preskok d.o.o.
 •  Prospera Sana d.o.o.
 •  Prva osebna zavarovalnica d.d.
 •  Publicis d.o.o.
 •  RTV Slovenija
 •  Scandinavian Tobacco Group d.o.o.
 •  SETCCE d.o.o.
 •  SIQ – slovenski inštitut za meroslovje in
 •  kakovost
 •  Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije
 •  Socialna zbornica Slovenije
 •  Solvera Lynx d.d.
 •  SPL d.d.
 •  SŠ Slovenska Bistrica
 •  Termoelektrarne Trbovlje d.o.o.
 •  Triglav Skladi d.o.o.
 •  URSIKS - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
 •  Usluga Šiška d.o.o.
 •  Veyance Technologies Europe d.o.o.
 •  Visoka šola za gostinstvo in turizem Bled
 •  Visoka šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
 •  Vrtec Antona Medveda Kamnik
 •  Vrtec Zarja Kamnik
 •  Založba Forum Media d.o.o.
 •  Zavarovalnica Triglav d.d.
 •  Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
 •  Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
 •  Zevs d.o.o.