Coaching

Coaching je interaktiven proces, ki pomaga organizacijam pri razvijanju svojega potenciala. S pomočjo coachinga zaposleni povečajo svojo produktivnost, motiviranost, pridobijo nova znanja in veščine, vzpostavijo nov odnos do sebe, drugih in delovnega okolja ter postanejo zadovoljnejši z delom in življenjem.

 

Coacheva vloga v procesu coachinga je, da vodi proces in vas podpira, da sami zase najdete ustrezno rešitev. Z uporabo psiholoških tehnik in metod vam pomagamo, da ozavestite omejujoče vzorce in prepričanja, prepoznate različne poglede na vaše izzive, odkrijete nove možnosti in rešitve ter lažje razumete vaše sodelavce, stranke, nadrejene ali podrejene. Coaching je precej praktično usmerjen, kar pomeni, da nova znanja, veščine in razumevanja tudi preizkusite. V procesu coachinga skupaj oblikujemo vaje oz. naloge, s katerimi utrjujete nov način mišljenja in delovanja v praksi. 

 

Glavni cilj coachinga je odkleniti vaše potenciale in zmanjšati ovire na poti do vaših ciljev.

 

Coaching je namenjen vsem, ki želite izboljšati svoje kompetence pri:

 • izzivih vodenja
 • postavljanju poslovne strategije
 • razvoju lastnega podjetja
 • reševanju poslovnih vprašanj in sprejemanju odločitev
 • razvijanju osebnih veščin (javno nastopanje, organizacija časa, vodenje sestankov, reševanje konfliktov, prodaja, pogajanja, …)

 • izboljšanju komunikacije z drugimi ljudmi
 • razvoju čustvene in socialne inteligentnosti
 • razvoju asertivnosti, odločnosti, samostojnosti in samozavesti
 • izboljšanju delovne učinkovitosti in ciljne naravnanosti
 • iskanju ravnovesja med poklicnim in privatnim življenjem
 • mnogih izzivih na različnih področjih
Bolj pomembno je, da delate prave stvari, kot pa da delate stvari prav. P.F.Drucker