Izobraževanje za sodelavce

Profesionalec je tista oseba, ki je visoko strokovno usposobljena, hkrati pa ima z ljudmi, s katerimi sodeluje, takšne odnose, ki ji doseganje poslovnih ciljev olajšujejo in ne otežujejo. V tem kontekstu je profesionalnost tesno povezana z ustreznim odnosom do sebe in drugih, in je vedno rezultat osebnostne zrelosti posameznika.

 

Čustveno inteligentne osebe so poslovno uspešnejše. Izjema so tiste, pri katerih je doseganje poslovnih ciljev odvisno samo od njih, torej, ko ne vključuje drugih. Zakaj?

V skoraj vsaki poslovni situaciji smo v takšnem ali drugačnem odnosu z drugimi ljudmi. Tako je naša uspešnost pri delu zaradi povezanosti z drugimi, odvisna od kvalitete odnosov.

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

 • Profesionalna poslovna komunikacija
 • Profesionalnost - odnos do sebe in drugih v poslovnih situacijah
 • Poslovna odličnost
 • Poročanje, informiranje, predlaganje in argumentiranje
 • Govorica telesa in asertivnost
 • Konstruktivno reševanje konfliktov
 • Kako NE spremeniti v DA
 • Sodelovalni medosebni odnosi in timsko delo
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Delo s "težavnimi" in "konfliktnimi" sogovorniki
 • Reševanje problemov in inovativnost
 • Čustvena in socialna inteligentnost v poslovnih okoljih
 • Soočanje s stresom in pregorevanjem na delovnem mestu
 • Organizacija časa
 • Sodelovanje na sestankih
 • Motivacijski trening
 • Lepo vreme v pisarni
 • Telefonska komunikacija in e-pošta
 • Bonton in poslovni image
 • Veščine in tehnike prodaje
 • Reševanje reklamacij in pritožb
 • Delo s "težavnimi" strankami
 • Veščine prezentacije v prodaji
 • Čustva v prodaji in nakupni motivi strank
 • Veščine pogajanj
 • Telefonska prodaja
 • Poslovno oblačenje in poslovni image
 • Mojstrstvo prepričljivosti v javnem nastopanju
 • Samopodoba in samozavest
 • Work life balance
 • Solution selling
 • Umetnost vplivanja in prepričevanja
V pogojih medsebojne soodvisnosti brez pripravljenosti na sodelovanje ne gre.