Izobraževanje za vodje

Redki vodje so »rojeni« za vodenje. Večina si mora socialno moč v očeh sodelavcev pridobiti. Visok inteligenčni kvocient ni več ultimativno merilo uspešnosti, čeprav je marsikje pogoj za vstop v visoko storilnostno naravnano okolje. Prav tako ne zagotavlja inteligentnega obnašanja in modrih odločitev.

Veliko vodij ima odlične ideje, jasno vizijo in so pripravljeni na spremembe, vendar jim nihče ne sledi. S poskusi upravljanja z drugimi ne dosežejo veliko. Vodenje razumejo kot priložnost za položaj, ne pa kot možnost pridobiti sledilce.

 

Dober vodja je oseba, ki združuje lastnosti managerja in voditelja. Legitimna in ekspertna moč vodenje olajšata, da pa bo njegova »beseda nekaj veljala«, potrebuje vodja socialno moč.

 

Kot vodja ste uspešni toliko, kolikor je uspešna vaša ekipa. Vodenje pomeni, da rezultate dosegate s pomočjo sodelavcev. Da vam bodo sledili, pa potrebujete psihološka znanja in socialne veščine.

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

 • Vloga in lik vodje ter stili vodenja
 • Vizija, vrednote in poslanstvo
 • Formalna in socialna moč vodje
 • Zdaj sem vodja – kako sprejeti, da sem vodja in prevzeti vodenje
 • Nisem več eden izmed njih – vodenje bivših kolegov
 • Generacijske razlike – kako voditi in motivirati Veterane, Baby boom generacijo, X, Y in Z generacijo
 • Komunikacija v vodenju – informiranje, poročanje, pogajanje in vplivanje
 • Situacijsko vodenje – kdaj, na kakšen način z kom in zakaj
 • Delegiranje – od poverjanja do izvedbe
 • Podajanje pozitivnih povratnih informacij v vodenju – zahvala, pohvala, priznanje, praznovanje uspeha in nagrajevanje
 • Podajanje negativnih povratnih informacij v vodenju – izražanje nezadovoljstva, kritika in disciplinski pogovor
 • Motiviranje sodelavcev – kako dvigniti zavzetost in produktivnost
 • Visoka merila odličnosti in podjetniško vodenje
 • Čustvena in socialna inteligentnost vodje
 • Reševanje konfliktov v timu in med oddelki
 • Razvoj sodelavcev – dvig samostojnosti, proaktivnosti in odgovornosti v timu
 • Nadzor v vodenju – od kontrole do samokontrole
 • Organizacija časa in upravljanje s stresom
 • Predvidevanje, občutek za realnost in krizni management
 • Sprejemanje in uvajanje sprememb
 • Spreminjanje organizacijske kulture
 • Vodenje "problematičnih" sodelavcev
 • Letni, polletni oz. kvartalni ocenjevalni in razvojni pogovori
 • Vodenje sestankov
 • Reševanje problemov in inovativnost
 • Odločanje in predlaganje
 • Javno nastopanje in prezentiranje
 • Kako voditi kadrovski selekcijski intervju
 • Sporočanje slabe novice in odpuščanje
 • Vodenje z integriteto in reševanje etičnih dilem
 • Obvladovanje bolniške odsotnosti
 • Govorice v podjetju, mobing
 • Upravljanje s talenti
 • Samomotivacija vodje ali kaj takrat, ko imam vsega dovolj
 • Samopodoba, samozaupanje in samozavest vodje
 • Zablode ali napačna prepričanja o vodenju
 • Mladi vodja
 • Vodenje s psihologijo
 • Vodenje ženskih timov
 • Vodenje moških timov
 • Sodelovanje in komunikacija med oddelki
 • Motivacija in samomotivacija
 • Vodenje vodij
 • Delegiranje in kontrola dela
 • Ženska vodja
Pravo vodenje spreminja stvari na bolje.  J.C.Maxwell