Kadrovanje

Se vam je že zgodilo, da ste zaposlili osebo, ki vas je na intervjuju prepričala s svojimi odgovori in suverenim nastopom, v praksi pa se ni obnesla? Ali pa ste zaposlili neučinkovitega sodelavca, preprosto zato ker je bil všečen in simpatičen? Morda ste imeli problem zaradi velike količine nedokončanega dela in ste zaposlili prvo osebo, ki je vsaj približno ustrezala zahtevam delovnega mesta, kasneje pa ste spoznali, da ste se prenaglili?

 

V praksi se je že večkrat izkazalo, da je za vodje postopek izbire novega sodelavca neljuba dodatna naloga, ki jim jemlje čas in jih odvrača od tekočega dela. Ne počutijo se dovolj kompetentne za izvajanje selekcijskih intervjujev, hkrati pa jih hromi strah pred napačno odločitvijo. Zaradi tega se izbiri novega sodelavca izogibajo ali pa jo izvedejo prehitro na podlagi vtisov in občutkov. Druga skrajnost pa so vodje, ki se čutijo zelo kompetentne, zase menijo, da so dobri psihologi in da znajo oceniti ljudi, vendar praksa tega ne potrdi.

 

Ste prepričani, da imate prave ljudi na pravih mestih? Ali vaši zaposleni izkoristijo svoj polni potencial? Ali veste, kdo so skriti talenti v vašem podjetju? Potrebujete naslednike, pa ne veste, kateri bi bili najprimernejši?

 

Kdaj potrebujete psihološko profiliranje?

  • ko imate potrebo po novem sodelavcu (iskanje in selekcija kadrov)
  • ko vas zanima natančna ocena kompetenc zaposlenih (notranje rekrutiranje, iskanje naslednikov, sestavljanje timov)
  • ko želite spoznati potencial zaposlenih (kdo so potencialni strokovnjaki in kdo so potenciali za vodje)
  • za iskanje talentov v podjetju (projekti perspektivnih kadrov)
  • pred poklicno orientacijo (načrtovanje kariere)
  • ko vas zanima kaj več o vas

 

Psihološki profil je psihološka ocena posameznikovih:

  • sposobnosti (intelektualne sposobnosti (IQ), čustvena inteligentnost (EQ), pozornost, koncentracija, praktičnost,…)
  • osebnostnih lastnosti (ekstravertnost, introvertnost, asertivnost, vestnost, vztrajnost,…)
  • poklicnih interesov, motivacije, ambicij, vrednot
  • razvojnih potencialov

 

Koristi in prednosti, ki jih ima podjetje od profesionalno izvedenega psihološkega profiliranja:

Smo psihologi z dolgoletnimi izkušnjami na področju razvoja in selekcije kadrov. Z našo pomočjo se lahko izognete klasičnim subjektivnim napakam ocenjevanja (napaka podobnosti, hallo efekt, napaka všečnosti, konstantna napaka, črno-belo ocenjevanje, …).

 

Pri profiliranju že zaposlenih smo kot zunanji ocenjevalci nepristranski in neobremenjeni z osebnimi zgodovinami ter interesi znotraj organizacije.

 

Psihološki profil izdelamo na podlagi rezultatov psihološkega testiranja in poglobljenega ocenjevalnega intervjuja. Uporabljamo standardizirane psihološke teste in vprašalnike, potrjene s strani Centra za psihodiagnostična sredstva. Z rezultati psihološkega testiranja ravnamo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Delamo po profesionalnih standardih stroke.

Bistvo kadrovskega selekcijskega intervjuja je v postavljanju pravih vprašanj in v pozornem poslušanju odgovorov.