Reference

 • Akrapovič d.d.
 • Akrapovič Kreativa d.o.o.
 • Abanka d.d.
 • Aerodrom Ljubljana d.o.o.
 • Ajpes
 • Aletheia s.p.
 • Aquasistems d.o.o.
 • B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
 • Biomedicus d.o.o.
 • Bisnode d.o.o.
 • Bolnišnica Brežice
 • Cankarjev dom
 • ContiTech d.o.o.
 • CSS Škofja Loka
 • CSD Ajdovščina
 • CSD Črnomelj
 • CSD Gornja Radgona
 • CSD Idrija
 • CSD Jesenice
 • CSD Kočevje
 • CSD Kranj
 • CSD Krško
 • CSD Laško
 • CSD Lendava
 • CSD Ljubljana Šiška
 • CSD Logatec
 • CSD Murska Sobota
 • CSD Nova Gorica
 • CSD Novo mesto
 • CSD Pesnica
 • CSD Postojna
 • CSD Radlje ob Dravi
 • CSD Radovljica
 • CSD Sevnica
 • CSD Šentjur
 • CSD Škofja Loka
 • CSD Šmarje pri Jelšah
 • CSD Trebnje
 • CSD Velenje
 • CSD Vrhnika
 • CSD Žalec
 • CSS d.o.o.
 • CUDV Radovljica
 • Danone d.o.o.
 • Direkcija za infrastrukturo
 • DM drogerie markt d.o.o.
 • Dom Petra Uzarja Tržič
 • Dom starejših Na Fari Prevalje
 • Donit Tesnit d.o.o.
 • DSO Dr. Janka Benedikta Radovljica
 • DSO Idrija
 • DSO Ilirska Bistrica
 • DSO Kranj
 • DSO Ljubljana Bežigrad
 • DSO Ljubljana Šiška
 • CSO Lucija
 • DSO Preddvor
 • Energija plus d.o.o.
 • Erin d.o.o
 • Filc d.o.o.
 • Formales d.o.o.
 • Frangež Transport d.o.o.
 • Fraport Slovenija d.o.o.
 • GEA College d.d.
 • Glotta Nova d.o.o.
 • Goričane d.o.o.
 • Gozdarski inštitut
 • HRM d.o.o.
 • ICES
 • Igmar Kranj d.o.o.
 • IKSIV d.o.o.
 • Ilirija d.o.o.
 • Inšpektorat za infrastrukturo
 • Inšpektorat za okolje in prostor
 • Iskra Zaščite d.o.o.
 • Izterjava d.o.o.
 • Javni štipendijski razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
 • Julon Aquafil d.o.o.
 • Kapitalska Družba d.d.
 • Kemijski institut
 • Klinika Božikov d.o.o.
 • Komisija za preprečevanje korupcije
 • Kuechne+Nagel d.o.o.
 • Letrika d.o.o.
 • Letrika Asing d.o.o.
 • Letrika Bovec d.o.o.
 • Letrika Komen d.o.o.
 • Medis d.o.o.
 • Mikrocop d.o.o.
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Modra zavarovalnica d.d.
 • Nova Ljubljanska Banka d.d.
 • Občina Žalec
 • Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
 • Odelo Slovenija d.o.o.
 • OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
 • OŠ Borovnica
 • OŠ F.S. Finžgarja Lesce
 • OŠ Jakoba Aljaža Kranj
 • OŠ Josipa Plemlja Bled
 • OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
 • OŠ Koroška Bela Jesenice
 • OŠ Miroslav Vilhar Postojna
 • OŠ Naklo
 • OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana
 • OŠ Pivka
 • OŠ Roje Domžale
 • OŠ Šenčur
 • OŠ Tone Čufar Jesenice
 • OZS – obrtno podjetniška zbornica Slovenije
 • Planet GV d.d.o.
 • Pošta Slovenije d.d.
 • Preskok d.o.o.
 • Prospera Sana d.o.o.
 • Prva osebna zavarovalnica d.d.
 • Publicis d.o.o.
 • Regia group d.d.
 • Result d.o.o.
 • RTV Slovenija
 • Sberbank d.d.
 • Scandinavian Tobacco Group d.o.o.
 • Seltron d.o.o.
 • Sensum d.o.o.
 • SETCCE d.o.o.
 • SIQ – slovenski inštitut za meroslovje in kakovost
 • Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije
 • Socialna zbornica Slovenije
 • Socialno varstveni zavod Hrastovec
 • Solvera Lynx d.d.
 • SOVA – slovenska obveščevalno-varnostna agencija
 • SPL d.d.
 • SŠ Slovenska Bistrica
 • Starkom d.o.o.
 • Studiodent d.o.o.
 • Termoelektrarne Trbovlje d.o.o.
 • Tobačna Ljubljana d.o.o.
 • Triglav Skladi d.o.o.
 • UE Idrija
 • UE Piran
 • Unistar LC
 • URSIKS - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
 • Usluga Šiška d.o.o.
 • Uspeh d.o.o.
 • Varuh človekovih pravic
 • VDC Tolmin
 • Veyance Technologies Europe d.o.o.
 • Visoka šola za gostinstvo in turizem Bled
 • Visoka šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
 • Vizija računovodstvo d.o.o.
 • Vrtec Antona Medveda Kamnik
 • Vrtec Zarja Kamnik
 • Založba Forum Media d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
 • Zdravstveni dom Lendava
 • Združenje slovenskih knjižnic
 • Zevs d.o.o.