Z ljudmi je treba znati

Ključ do uspešnega vodenja je v izvabljanju potencialov zaposlenih.

 

Tako kot trener potrebuje zmagovalno moštvo, tudi v poslovnem okolju vodja potrebuje uspešno ekipo. Če je naloga vodje, da opravi delo s pomočjo svoje ekipe, potem je vodenje, motiviranje in razvijanje ekipe odločilnega pomena. Vodja potrebuje sodelavce, ki zmorejo, znajo in hočejo slediti skupnim ciljem.

Kako do učinkovitega delovnega tima, pripadnih, zavzetih in motiviranih sodelavcev, inovativnih rešitev in kolegijalnega sodelovanja?

Vodenje ni umetnost, ampak znanost in veščina.

Dvig profesionalnosti pri delu

Smo strokovni, ampak ali smo tudi profesionalni? Ni težko ohraniti profesionalni nivo v običajnih poslovnih situacijah. Izziv za našo profesionalnost so predvsem konfliktne situacije, komunikacija s težavnimi sodelavci, partnerji in strankami, ohranjanje profesionalne distance in mirne krvi, ko smo pod stresom. Poleg vsega pa moramo poskrbeti še za svoj razvoj in delovno uspešnost ...

izobraževanje za sodelavce

Individualni treningi

Ko imate sodelavca, pri katerem želite pospešiti njegov profesionalni razvoj, ga usposobiti za vodenje, izboljšati njegove socialne veščine ali utrditi njegovo osebnostno čvrstost, je individualni coaching dobra odločitev.

Omogočite svojim sodelavcem podporo in usmeritve pri izzivih njihovega dela!

coaching

Pravi ljudje na pravih mestih

Vsakič, ko se v podjetju pojavi potreba po novem sodelavcu, je podjetje pred neke vrste preizkušnjo. Kdo bo izbrani, kakšen bo, ali bo dosegal delovne rezultate, ali se bo vklopil v tim, kaj bo njegov prihod pomenil za ostale, ali se bodo ustaljeni vzorci delovanja tima spremenili … Podjetje, gledano biološko kot organizem, je pred implantacijo novega organa. Manjši kot je organizem, večji bodo vplivi in posledice implantacije. Spremembo v timu čutijo vsi. V velikih podjetjih se vpliv manj ustrezno ali celo napačno izbranega kandidata lahko zakrije, v manjših pa je pravilen izbor ključnega pomena.

Edina stalnica so spremembe

Ko se premikamo, rastemo, se spreminjamo, smo vedno na pravi poti.
Vse se spreminja. Vedno. Nobeno drevo ni enako kot lani, nobena jesen ni enaka prejšnji. Kot da je namen življenja večno iskanje dinamičnega ravnovesja, ko nam že postavljeno poruši nova sprememba.

 

Cona udobja vleče k ohranjanju obstoječega, k znani rutini. Na drugi strani pa kliče univerzalna vgrajena potreba po rasti, razvoju in spreminjanju.

Kam pa? Naprej in gor!

Zakaj EgoForma?

Ego. Beseda z negativno konotacijo je naš racionalni del strukture osebnosti. Omogoča objektivno analizo podatkov, gojenje racionalnih vrednot in doživljanje ustreznih emocij. Ego (stanje Odraslega) je avtonomno stanje naše zavesti in vodilo za orientacijo v življenju.

 

Zaradi ljudi, ki niso znali krotiti svojega prevelikega ega in ljudi, ki niso znali ojačati svojega premajhnega ega, je ego skozi zgodovino postal nekaj nezaželenega. Vendar se ga ne moremo znebiti, je neločljiv del nas. Lahko ga pa modificiramo in tako vzpostavimo funkcionalen odnos s sabo in drugimi.

Psihološka evolucija je širjenje zavedanja, poglabljanje razumevanja in kultiviranje razuma.

Zato EgoForma.

 

Formirajte svoj Ego skupaj z nami!